Organizacja Szkolenia Personelu Obsługi Technicznej MTO Zespołu Szkół Mechanicznych w Rzeszowie

Organizacja Szkolenia Personelu Obsługi Technicznej MTO Zespołu Szkół Mechanicznych w Rzeszowie zgodnie z obowiązującym rozporządzeniami UE oraz na podstawie Certyfikatu Zatwierdzenia Organizacji Szkolenia i Egzaminowania w Zakresie Obsługi Technicznej nr. PL.147.019 wydanego przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w dniu 4 sierpnia 2015 r. upoważniona jest do:

  1. Prowadzenia szkoleń podstawowych do licencji B3 dla uczniów ZSM w ramach nauczania w zawodzie technik mechanik lotniczy,
  2. Prowadzenia szkoleń podstawowych do licencji B3 dla kandydatów nie będących uczniami ZSM,
  3. Przeprowadzania egzaminów teoretycznych do licencji B3, włącznie z egzaminowaniem kandydatów, którzy nie uczęszczali na szkolenie podstawowe,
  4. Wystawiania certyfikatów w następstwie pomyślnego zakończenia zatwierdzonego szkolenia podstawowego lub zdanych egzaminów.

Kadrę stanowią doświadczeni pracownicy Zespołu Szkół Mechanicznych, Centrum Kształcenia Praktycznego w Rzeszowie, Aeroklubu Rzeszowskiego i Aeroklubu Podkarpackiego, a wydawane certyfikaty są uznawane przez Urząd Lotnictwa Cywilnego oraz Europejską Agencje Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA).