Szkolenia

MTO Zespołu Szkół Mechanicznych w Rzeszowie jako Organizacja Szkolenia Personelu Obsługi Technicznej PART-147 zajmuje się szkoleniem w zakresie modułów tematycznych obowiązujących do uzyskania licencji mechanika lotniczego kategorii B3oraz innych szkoleń związanych z tematyką lotniczą w tym szkoleń uzupełniających i odświeżających dla organizacji lotniczych.

Szkolenie Teoretyczne

Szkolenia modułowe do kategorii B3

Moduł Nazwa modułu
M1 Matematyka
M2 Fizyka
M3 Wiadomości podstawowe z zakresu elektryki
M4 Wiadomości podstawowe z zakresu elektroniki
 M5 Systemy instrumentów elektronicznych technik cyfrowych
 M6 Materiały i sprzęt
 M7 Standardy obsługi technicznej
 M8 Podstawy aerodynamiki
 M9B Czynniki ludzkie
 M10 Przepisy dotyczące lotnictwa
 M11C Aerodynamika, struktury i systemy samolotu tłokowego
 M16 Silnik tłokowy
 M17B Śmigło

MTO ZSM prowadzi również szkolenia z Human Factors, EWIS oraz systemów jakości w lotnictwie.

MTO ZSM wystawia zaświadczenie ukończenia szkolenia.